Zapomniane grodziska

IMG_20160502_095410

Polska północno-wschodnia pełna jest zapomnianych skarbów: śladów po mieszkańcach tych ziem z czasów jeszcze przed pojawieniem się Krzyżaków. Świetnym wstępem do podróży po tych malowniczych miejscach jest strona Grodziska Jaćwieży, będąca efektem projektu prowadzonego przez Działu Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego. Wiele pomocnych informacji znaleźć też można na stronie Grodziska i szlaki Prusów. Zapraszam do zwiedzania, bo to poniekąd moje ojczyste tereny! Na zdjęciu powyżej: grodzisko w Skomacku Wielkim, gdzie parę lat temu dokonano niezwykłego odkrycia, związanego nie tylko z Jaćwingami, ale także z ich mniej znanymi pobratymcami – Galindami.